Breaking News
Home / நெல் சாகுபடி / கருப்பு அரிசி அல்லது கவுனி அரிசி பயன்கள்

கருப்பு அரிசி அல்லது கவுனி அரிசி பயன்கள்

கருப்பு அரிசி என்றாள் தமிழில் இன்னொரு பெயர் உள்ளது அது தான் “கருப்பு கவுனி அரிசி”. அதிக சத்துக்களும் (Nutrients), உயிர்வலியேற்ற எதிர்பொருள் (Anti-oxidant) நிறைந்தது. இந்த அரிசி அதிகமாக செட்டியார் வீட்டு திருமண மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகளில் இனிப்புப்பொங்கல், பாயசம் வைப்பார்கள்.

**மன்னர்களின் காலத்தில் இந்த கவுனி அரிசின் (கருப்பு அரிசி) சத்துக்கள் ரகசியம் தெரிந்த அரசர்களும், மந்திரிகளும் மட்டுமே பயன்படுத்துவர்களாம், மக்கள் யாராவது கருப்பு அரிசியை பயன்படுத்தினால் தண்டிக்க பாடுவார்களாம்.

கருப்பு கவுனியின் பயன்கள்:

  1. உணவுக்குழாய் புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகக்கிறது.
  2.  உயிர்வளியேற்ற எதிர்ப்பொருள் (Antioxidant) நிறைந்துள்ளது.
  3.  நாட்பட்ட நோய்களாகிய சர்க்கரை, புற்றுநோய், இதயக்கோளார் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கின்றது..
  4. தேவையற்ற கொழுப்புக்களை கட்டுப்படுத்துகிறது.
  5. அதிகமாக நார்ச்சத்து மற்றும் இரும்பு சத்து நிறைந்தது.
  6. உயிர்ச்சத்து (Vitamin) பீ/ ஈ நிறைந்தது.
  7. உயிர்ச்சத்து (Vitamin) பீ – பயன்கள்: தோல் பாதுகாப்புக்கு நல்லது, தசைப்பிடிப்புக்கு நல்லது, நரம்புகளுக்கு சிறந்தது.

என்ன வகையில் சமைக்கலாம்:
1. இனிப்பு பொங்கல் 2. பாயசம்

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *